Nazwa:   Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia ceramiki budowlanej umożliwiającej produkcję pustaka o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła.
 
Cel:   Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożone zostaną wyniki prac B+R, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów.
 
Wartość projektu:   49 015 500,00 zł
 
Wartość dofinansowania:   17 932 500,00 zł
 
Planowane efekty:  
1) Wdrożenie na rynek pustaka Diament Plus charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie niespotykanym dotąd na rynku krajowym.

2) Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na tonę wypalonego wyrobu w procesie suszenia nawet o 50% w porównaniu do obecnie dostępnych technologii.

3) Ograniczenie jednostkowego zużycia energii cieplnej nawet o 20%.

4) Zmniejszenie ilości pęknięć ścianek zewnętrznych dłuższych od połowy wysokości pustaka
o około 20%.Masz pytania?

+48 44 756 10 74 +48 44 756 11 74

Nasi wyspecjalizowani, kompetentni doradcy są otwarci na wszelkie pytania, problemy i inicjatywy.